Στοιχεία Αυτοκινήτου
Στοιχεία Οδηγού - Ιδιοκτήτη
Επιλογές Ασφάλισης
Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Παρακαλώ δηλώστε στα σχόλια τους ακριβείς ίππους

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρο Εισαγωγή

Άκυρο Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Invalid Input

Στοιχεία Αυτοκινήτου
Στοιχεία Οδηγού - Ιδιοκτήτη
Επιλογές Ασφάλισης
Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρο Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρο Εισαγωγή

Στοιχεία Αυτοκινήτου
Στοιχεία Οδηγού - Ιδιοκτήτη
Επιλογές Ασφάλισης
Άκυρη Εισαγωγή

Άκυρη Εισαγωγή

Επιλέξτε ένα πακέτο

Βασικό πακέτο:
Σωματικές βλάβες 1.000.000 κατ' άτομο.
Υλικές ζημιές 1.000.000 κατ' ατύχημα.
Σωματικές βλάβες επιβαινόντων μέχρι 1.000.000 κατ' άτομο.
Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση.
Πακέτο Φωτιάς/Ολικής-Μερικής Κλοπής/Καιρικά φαινόμενα:
Όλες οι παραπάνω καλύψεις και επιπλέον:
Φωτιά του οχήματος.
Ολική και μερική κλοπή του οχήματος.
Καιρικά φαινόμενα.
Πακέτο Μικτής:
Όλες οι παραπάνω καλύψεις και επιπλέον:
Μικτή ασφάλεια - Ίδιες ζημίες του οχήματος.

Άκυρο Εισαγωγή

Συνεργαζόμαστε με τις Μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΣ

...και ενημερωθειτε άμεσα για τις τρέχουσες εκπτώσεις!
Please wait