Για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο, και όσον αφορά την ασφάλιση του ακινήτου, βάσει της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος (που εκδόθηκε το Μάιο του 2013), δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης μέσω της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει την ασφαλιστική εταιρία  ή τον ασφαλιστικό σύμβουλο  της προτίμησής του, αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση. Όσοι έχουν στο παρελθόν ασφαλίσει το ακίνητό τους μέσω της τράπεζας, έχουν το δικαίωμα κατά την ανανέωση του συμβολαίου, να αλλάξουν ασφαλιστική εταιρεία και να πετύχουν φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες  καλύψεις. Στην Brokers Team μπορούμε να σας προτείνουμε ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης κατοικίας, πάντα με τις προδιαγραφές που ορίζει η τράπεζά σας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ  ΑΞΙΑΣ 100.000€, 100 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ  ΜΟΝΟ ΜΕ 100 € ΤΟ ΕΤΟΣ

Καλύψεις που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο :

  • Σεισμός 
  • Φωτιά από οποιαδήποτε αιτία
  • Κεραυνός
  • Έκρηξη
  • Πτώση αεροσκάφους 
  • Πρόσκρουση οχήματος

 

Ασφαλίστε για κλοπή και φωτιά το περιεχόμενο της κατοικίας σας μόνο με 30 € το έτος !