Ασφάλεια Σκάφος σε πραγματικά χαμηλές τιμές !

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση κάθε σκάφους ,οποιασδήποτε χωρητικότητας, καθώς και κάθε πλωτού μέσου που κινείται στην θάλασσα, αυτοδύναμα ή μη.

Ο νόμος 4256 (ΦΕΚ Α' 92/14-04-2014) ορίζει τις παρακάτω καλύψεις ως υποχρεωτικές :

  • Θάνατος και σωματικές βλάβες έως 500.000 ευρώ
  • Υλικές ζημιές έως 150.000 ευρώ
  • Θαλάσσια ρύπανση έως 150.000 ευρώ

Τα σκάφη τιμολογούνται με  την ιπποδύναμη και με το μέτρο.

Ενδεικτικές τιμές στον παρακάτω πίνακα

Ιπποδύναμη Ετήσια Ασφάλιστρα Εξαμηνιαία Ασφάλιστρα
0 - 30 50 € 30 €
31 - 50 55 € 30 €
51 - 100 62 € 32.5 €
101 - 150 76 € 40 €
151 - 200 84 € 44 €
201 - 250 90 € 47 €
   251 - 300     94.50 €    58 €    
    301 - 400     94.50 € 66.50 €

 

   *Τα ασφάλιστρα αφορούν ταχύπλοα προσωπικής αναψυχής με χειριστή που κατέχει το δίπλωμα για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

Επιλέξετε Brokers Team και βρείτε την οικονομικότερη ασφάλεια σκάφους που έχετε φανταστεί !