Εκπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα αν ο ασφαλισμένος ανήκει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όπως είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, σώματα ασφάλειας, ένοπλες δυνάμεις, πυροσβεστικό σώμα κ.λ.π.

Κυβικά Αττική Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα
έως 928 79 €  75 € 66 €
929 - 1214 87 €  82 € 70 €
1215 - 1500 105 €  93 € 81 €
1501 - 1785 100 €  97 € 82 €
1786 - 2071 107 €  98 € 94 €
2072 - 2928 117 € 113 € 110 €
 • Εάν επιθυμείτε οδική βοήθεια, απλά προσθέστε 18 ευρώ στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές.
 • Εάν επιθυμείτε θραύση κρυστάλλων, απλά προσθέστε 10 ευρώ στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές.
 • Από την περιοχή Αττική εξαιρείται ο Δήμος Αθηναίων

Καλύψεις:

 • Σωματικές βλάβες τρίτων 1.000.000 ανά θύμα
 • Υλικές ζημιές τρίτων 1.000.000 ανά ατύχημα
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων για σωματικές βλάβες τρίτων 1.000.000 ανά θύμα
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων για υλικές ζημιές τρίτων 1.000.000 ανά ατύχημα
 • Κάλυψη επιβαινόντων στο αυτοκίνητό σας για 1.000.000 ευρώ ανά θύμα
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Οδική βοήθεια από ατύχημα
 • Προστασία Bonus(μέχρι 2 ζημιές χωρίς επιβάρυνση)

 

Εκπτώσεις σε ανέργους

Ορισμένες εταιρείες δίνουν έκπτωση σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους, ή εξασφαλίζουν τη δωρεάν ανανέωση του ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου ή κατοικίας σε περίπτωση που κάποιος μείνει άνεργος ενώ μέχρι τότε ήταν ασφαλισμένος στην συγκεκριμένη εταιρία.

Κυβικά Αττική Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα
έως 928 79 € 75 € 66 €
929 - 1214 87 € 82 € 70 €
1215 - 1500 105 € 93 € 81 €
1501 - 1785 108 € 97 € 82 €
1786 - 2071 115 € 98 € 94 €
2072 - 2928 117 € 113 € 110 €

*μοναδική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ

 

Ομαδικές εκπτώσεις

Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς δίνουν έκπτωση στα αυτοκίνητα ή τις μηχανές που είναι στην ίδια επωνυμία και είναι τουλάχιστον τρία οχήματα και πάνω. Επίσης η έκπτωση δίνεται και στα μέλη της ίδιας οικογένειας ακόμα και όταν διαφέρει το επώνυμο.

 

Ειδικές Εκπτώσεις

Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν διαμορφώσει ειδικές εκπτώσεις  επιθυμώντας να είναι ανταγωνιστικές σε συγκεκριμένες  ομάδες πελατών, ή σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, ανάλογα με την εμπορική πολιτική  της κάθε εταιρίας.

Έκπτωση  Ομαδικής Ασφάλισης:
Οι ασφαλισμένοι που έχουν  δύο ή περισσότερα  οχήματα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία,  δικαιούνται έκπτωση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων τους. Επιπλέον παρέχονται εκπτώσεις και σε παντρεμένα ζευγάρια όταν και οι δύο σύζυγοι είναι ασφαλισμένοι  στην ίδια εταιρεία.

Έκπτωση  Νέων Οχημάτων και Προσεκτικών Οδηγών:
Παρέχεται έκπτωση σε όλα τα οχήματα με ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μικρότερης των τριών ετών. Παρέχεται επιπλέον έκπτωση στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σε οδηγούς  που στα τρία ή τέσσερα  προηγούμενα χρόνια συνεχούς ασφάλισης δεν έχουν προκαλέσει ατύχημα.

Έκπτωση λόγω ασφαλιστηρίου κατοικίας ή ζωής:
Παρέχεται έκπτωση λόγω ύπαρξης ασφαλιστηρίου κατοικίας, επιχείρησης ή ζωής  στην ίδια εταιρία που ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας.

Έκπτωση λόγω ηλικίας:
Πολλές εταιρείες παρέχουν έκπτωση  στην ασφάλεια του αυτοκίνητου λόγω ηλικίας  του οδηγού, ή του ιδιοκτήτη. Έτσι  σε οδηγούς από 30 έως 55 ετών το ασφάλιστρο είναι οικονομικότερο στις περισσότερες περιπτώσεις.